Działalność

 • Deklaracja przystąpienia do Towarzystwa
     Szanowni Państwo,      Zachęcamy wszystkich Absolwentów i Przyjaciół Szkoły do wstępowania w szeregi naszej organizacji i do aktywnego działania na rzecz kultywowaniem tradycji Szkoły i podtrzymywania więzi łączących Małachowiankę i Małachowiaków.      Członkiem Towarzystwa można zostać wypełniając poniższą de...
 • 100-lecie urodzin profesora Stanisława Kozińskiego
       Już 15. grudnia 2012 r. rozpoczną się obchody 100-lecia urodzin profesora Stanisława Kozińskiego, których obchody potrwają do czerwca 2013 roku. Chcielibyśmy nieco ubiec te wydarzenia i przybliżyć Państwu postać Szanownego Jubilata. W najbliższym czasie, rozpoczynając od dzisiaj, będziemy publikować życiorys, trochę zdjęć i wspomnień o Panu Pro...
 • obrazek Szkolne nagrody i wyróżnienia
      Nasza "Małachowianka" nie mogłaby w pełni realizować misji nauczania i wychowywania kolejnych pokoleń bez pomocy i zaangażowania wielu ludzi, firm i instytucji. To właśnie dzięki wsparciu absolwentów, pracowników i przyjaciół Szkoły, Liceum może realizo...
 • obrazek Historia herbu Szkoły
            Pierwszy znany nam herb Szkoły Płockiej pochodzi z czasów Komisji Edukacji Narodowej. Ówczesna Szkoła Podwydziałowa Płocka (1773-1793) jako państwowa szkoła średnia podlegała Szkole Głównej Koronnej. Zewnętrznym wyrazem tego związku był herb Szkoły Płockiej, na którym obok inicjałów króla Stanisława...
 • obrazek Sprawozdanie z działalności - kwiecień 2010
  Działalność Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku w okresie pomiędzy XVI a XVII Zjazdem 2005 – 2010 r.        Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i L...

Wyszukiwarka


_____________________________________________

Wiadomości

Hymn Małachowiaków

To my, Małachowiacy

Chór Mieszany Minstrel

Dziękujemy naszym Darczyńcom: