Apel

 

 1. Apel o wsparcie finansowe budowy pomnika-ławeczki dr inż. Jakuba Chojnackiego

 

Płock, 2011r.       

Szanowne Panie i Panowie,
W imieniu Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, oraz zespołu społecznego, któremu przewodniczy prof. Antonii Rajkiewicz z Warszawy, uprzejmie informuję, że powstał pomysł upamiętnienia dr. inż. Jakuba Chojnackiego, wybitnego płocczanina, regionalisty, inicjatora wykonania brązowej kopii Romańskich Drzwi Płockich, wieloletniego Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego – w formie Pomnika-ławeczki, usytuowanego na skwerze w pobliżu siedziby Towarzystwa Naukowego.
 
     Do tej pory powstał projekt gipsowy ławeczki autorstwa rzeźbiarza Marka Zalewskiego z Ciechanowa, twórcy ponad trzydziestu realizacji rzeźbiarskich w Polsce i Niemczech, w tym czterech pomników papieża Jana Pawła II. Trwają także prace formalno-prawne, jakie w takich sprawach przewidują obowiązujące przepisy.

Model gipsowy (postać i ławeczka będą wykonane z brązu) w pracowni artysty rzeźbiarza Marka Zalewskiego w Ciechanowie - stan 13 lipca 2011 r.


     Na budowę Pomnika-ławeczki z brązu wpłynęły już od darczyńców prywatnych i instytucjonalnych pierwsze darowizny, jednakże nie pokrywa to całości projektu. Zwracamy się, zatem do Państwa o dalsze wsparcie finansowe budowy pomnika-ławeczki, gdyż Zmarły w pełni zapracował sobie na takie wyróżnienie. Kwoty w dowolnej wysokości można wpłacać na konto Towarzystwa „Małachowiaków”:
 
     Nr konta 37 1240 3174 1111 0000 2891 3591 bank: PeKaO S.A. I oddz. w Płockuz dopiskiem na blankiecie przelewu – Pomnik-ławeczka J. Chojnacki.
 
     Liczymy na życzliwość i szczodrość Państwa, gdyż cel jest bardzo szlachetny, a uhonorowany w ten sposób był osobowością wybitną na niwie kulturalno-naukowej w Płocku i na Mazowszu.
 
       Uroczyste, planowane odsłonięcie ławeczki i ulicy śp. Jakuba Chojnackiego, jest przewidziane w dniu 18 września br. po mszy w katedrze.    
 
                                                                                      

Jacek Kaczyński

Prezes Zarządu Towarzystwa Wychowanków,
Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum
im. Marszałka St. Małachowskiego

 

 

 

Wyszukiwarka


_____________________________________________

Wiadomości

Hymn Małachowiaków

To my, Małachowiacy

Chór Mieszany Minstrel

Dziękujemy naszym Darczyńcom: