Statut

Data: 2 kwietnia 2015 14:12
Temat: propozycja Statutu przyjęta na ostatnim zebraniu


Witam.
W załączniku przesyłam ostateczną propozycję Statutu uznaną za końcową na ostatnim zebraniu.
Wersja ta została przeczytana przez ks. Wojciecha i po "doszlifowaniu" uznana za gotową do opublikowania na stronie internetowej Towarzystwa jako propozycji Statutu.
Pozdrawiam
Ania

 

            

STATUT

Stowarzyszenia pod nazwą

 „Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum

 im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku”

 

            Niezwykle bogata historia najstarszej szkoły w Polsce: Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku oraz jej miejsce i rola w życiu miasta – wczoraj i dziś, a także  poczucie głębokiej więzi ze swoją  Alma Mater Plocensis u licznych jej wychowanków sprawiły, iż w dniu 6 października 1957 roku zawiązał się Komitet Organizacyjny pierwszego po II wojnie światowej, a dziesiątego od czasu powstania Szkoły Zjazdu Absolwentów (1958), który to Komitet dał początek „Towarzystwu Małachowiaków”.

            Sens i cele działania Towarzystwa idą dzisiaj śladami wspólnej drogi pokoleń, przy wykorzystaniu dorobku i doświadczeń najwyżej cenionych przez społeczność Małachowiaków, która odnosi się z głębokim szacunkiem do współtworzenia wokół swojej Szkoły atmosfery rzetelnego zdobywania wiedzy, rozwijania pasji naukowych i umacniania wierności w służbie Ojczyzny i rodzinnego Miasta.

            Tempora mutantur et nos mutamur in illis… Zmieniają się czasy i my się w nich zmieniamy, ale zmiany winny służyć dobru człowieka i ogółu społeczności, zatem zmieniając niektóre zapisy statutu sprzed lat, pragniemy wprowadzić postanowienia ułatwiające organizację pracy Towarzystwa, wzmacniające jednocześnie skuteczność i rangę jego działania.

            Łączy nas wszystkich – Małachowiaków –  serdeczna więź z krajem lat dziecinnych, wspomnienia młodości, szkolnych trudów i radości. Pragniemy wielkości Małachowianki i pracujemy dla jej dobrej sławy w miarę naszych sił i możliwości, kierując się poczuciem odpowiedzialności i wolą działania dla niej: bezinteresownie, ale i z nadzieją, że imiona nasze nie zostaną zapomniane.

            Z takim przekonaniem pracował dla Małachowianki śp. dr inż. Jakub Chojnacki, współtwórca świetności powojennej Małachowianki. Taką spuściznę pozostawił nam po pięćdziesięciu latach swojej aktywności. Towarzystwo nagrodziło dr. Jakuba Chojnackiego godnością Honorowego Prezesa Towarzystwa, uznając trwały i wyjątkowy wkład Jego samego i Jego pokolenia w odbudowę i kształtowanie najstarszej polskiej Szkoły.

            Dla przeniesienia w przyszłość pamięci dr. Jakuba Chojnackiego i pierwszych absolwentów powojennych Towarzystwo przyjmuje zasadę, że nie będzie wyróżniać kogokolwiek w przyszłości tytułem Honorowego Prezesa.

            Zarząd Towarzystwa zachęca gorąco wszystkich Małachowiaków do aktywności w pracy naszej Alma Mater, a ufamy, że gorących serc jest tyle, ilu absolwentów i wychowanków.  

 

 

Wyszukiwarka


_____________________________________________

Wiadomości

Hymn Małachowiaków

To my, Małachowiacy

Chór Mieszany Minstrel

Dziękujemy naszym Darczyńcom: