Odtwarzacz

Utwory wykonuje: Minstrel Chór Mieszany
pod dyrekcją Sławomira Gałczyńskiego.