O nas

 

SŁUŻMY POCZCIWEJ SPRAWIE,

A JAKO KTO MOŻE,

NIECH KU POŻYTKU DOBRA

SPÓLNEGO POMOŻE.

Jan Kochanowski


Nota Informacyjna dla wychowanków, wychowawców i sympatyków Małachowianki

 

     Najstarsze informacje dotyczące szlachetnych działań absolwentów  na rzecz „Dobra Wspólnego” - naszej dostojnej Szkoły - pochodzą z prywatnych notatników i artykułów prasowych jeszcze z końca XIX wieku. Uczestnicy drugiego Zjazdu koleżeńskiego odbytego w 1899 r. zebrali na różne cele i potrzeby społeczne 125 rbl. W trakcie VIII Zjazdu w 1924 r. zawiązano „Koło Płocczan”, które miało nieść pomoc niezamożnej młodzieży akademickiej. Jednak z pewnością w okresie do 1939 r. działalność absolwentów była o wiele większa niż to można znaleźć w zachowanych dokumentach. 

     W dniach 13-15 czerwca 1958 r. miał miejsce  Jubileuszowy X Zjazd z okazji 777-lat Szkoły z udziałem ponad 800 uczestników, na którym m/n dokonano powołania 30 osobowego Komitetu Wykonawczego Zjazdu. Przewodniczącym honorowym został prof. dr Jan Zygmunt Jakubowski, a Jakub Chojnacki przewodniczącym. Powołany Komitet Wykonawczy był w historii pierwszą formalną organizacją mającą społecznie działać na rzecz Szkoły. Działania tego zespołu były energiczne i bardzo skuteczne. Do najpoważniejszych należy przeforsowanie zmiany decyzji ministerstwa o budowie Szkoły na nowym miejscu, dzięki czemu zachowano kontynuację wielowiekowej tradycji. Komitet Wykonawczy pełnił rolę społecznego komitetu budowy. Następny XI Zjazd w 1964 r. odbył się już w nowo rozbudowanej Szkole i odrestaurowanym XVII-wiecznym skrzydle. Na tym Zjeździe przemianowano Komitet Wykonawczy w Komitet Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Marszałka St. Małachowskiego, a w 1990 r. na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, zostało zrejestrowane w wydziale cywilnym Sądu Wojewódzkiego Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku. Głównymi celami działalności Towarzystwa określonymi przez Statut jest:


1.    kultywowanie tradycji Szkoły oraz pogłębianie i utrwalanie więzi członków Towarzystwa ze Szkołą.

2.    wszechstronna pomoc Szkole.

     Tradycja społecznej, owocnej działalności członków komitetu powinna być dalej rozwijana i udoskonalana, wzmacniana umysłami i siłą młodości.

     Koleżanki, koledzy, sympatycy Małachowianki - zapraszamy serdecznie do współpracy, do udziału w Zjazdach (następny w 2015 r. - 835 lat Szkoły), do włączania się aktywnie swoją wiedzą, doświadczeniem, zapałem, duchem, jak też wsparciem materialnym w życie naszej Alma Mater Plocensis - Małachowianki.

     Zachęcamy do zapoznania się z zawartością działu Apel, gdzie znajdują się dodatkowe informacje dotyczące możliwości wsparcia naszej działalności.

 

 
   
Dekoracja korytarza szkolnego   Strona tytulowa zaproszenia na X Zjazd w 1958 r.   Dekoracja przed ratuszem
 
Jakub Chojnacki w czasie wygłaszania przemówienia na Jubileuszu 777-lecia Szkoły 22 listopad 1958r. - Uroczystość wręczenia "Małachowiance" sztandaru. Jakub Chojnacki jako przewodniczący Komitetu Wykonawczego X Zjazdu podczas wygłaszania przemówienia. Obok siedzi Zygmunt Werdenowski dyrektor Szkoły w latach 1954-1962.
Sztandar ufundowany w 1958 r przez X Zjazd Małachowiaków
 
Uroczyste przekazanie sztandaru
przez Wychowanków Małachowianki jej uczniom
Sztandar ufundowany przez X Zjazd,
z prawej strony Jan Danielewski - absolwent z 1946. roku
   
  Jeden z Balów Sylwestrowych zorganizowanych  w Szkole przez Komitet Wychowanków w latach 60.
Dochód z tych Balów przeznaczony był na potrzeby Szkoły.
 
 

 

Wyszukiwarka


_____________________________________________

Wiadomości

Hymn Małachowiaków

To my, Małachowiacy

Chór Mieszany Minstrel

Dziękujemy naszym Darczyńcom: